Od jakiegoś czasu na popularności zyskuje pojęcie asertywności. Jednak wiele osób mylnie
odbiera asertywność, jako samo mówienie „nie” w wielu sytuacjach. Asertywność, to
umiejętność otwartego wyrażania własnych myśli a także uczuć, wartości, preferencji czy
potrzeb. Asertywność w żadnym wypadku nie wyklucza altruizmu. Wyznacza w nim jedynie
granice pomagania, które powinno wynikać z wyboru a nie poczucia winy czy jakiegokolwiek
przymusu. Kiedy nasza pomoc nie wynika z własnego wyboru, może prowadzić do sytuacji,
w której zarówno osoba pomagająca jak i ta której pomoc jest udzielana odczuwa dyskomfort
i frustrację a przecież nie do tego powinna pomoc prowadzić. Warto więc zastanowić się nad
pojęciem „zdrowego egoizmu”.
Czy egoizm może być zdrowy? Josef Kirschner w swoich książkach dowodzi, że może i że
powinniśmy do takiej formy egoizmu dążyć. Istotą zdrowego egoizmu jest przyznanie sobie
prawa do własnych potrzeb i dbania o nie bez poczucia winy, w czym pomocna jest wyżej
wspomniana asertywność. Ważne jest aby odkrywać i rozumieć własne uczucia, emocje i
preferencje, pomaga to w autentyczności w zawieraniu relacji z innymi. Ważne jest także aby
dbać o własne szczęście i szeroko rozumiany dobrobyt. Brzmi egoistycznie, owszem jednak
pamiętajmy, że dopiero kiedy żyjemy w pełnej zgodzie z samym sobą stajemy się
szczęśliwymi ludźmi i to szczęście również rozdzielamy między innych. Zatem o co dbać,
żeby być „zdrowym egoistą”?

  • Stawiaj sobie swoje własne cele i dąż do ich realizacji. Nie ulegaj presji innych;
  • Dbaj o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Nie poświęcaj się dla
    firmy , nie rezygnując jednocześnie z rozwoju zawodowego i samorealizacji;
  • Buduj zdrowe relacje z innymi. Nie wykorzystuj i nie dawaj się wykorzystywać
    innym;
  • Słuchaj swojego ciała, dbaj o to aby Twój stan psycho-fizyczny był dobry;
    Unikaj niekorzystnych dla Ciebie działań i sytuacji.

Zdrowy egoizm pozwala nam uzyskać samoświadomość i autentyczność. Pozwala nam także
na akceptację własnych słabości i wrażliwości. Wiedząc więcej o sobie samym, łatwiej jest
nam także pomagać innym w zdrowy dla obu stron sposób. Jedynie będąc w pełni
świadomym i szczęśliwym, możemy dać to szczęście innym.

Autor: Mariusz Malczyk