ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Klauzula informacyjna

Informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku
z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Zmiany Pozytywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 49;
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyznaczenia terminu wizyty, realizacji umówionej sesji terapeutycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz w celu kontaktu telefonicznego i mailowego;
  3. Poradnia nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza podmiotami upoważnionymi z mocy prawa;
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
  5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informuję, że ma Pan/Pani prawo do:

  • Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wniesienie skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji umówionej sesji terapeutycznej.

SŁUŻYMY POMOCĄ

Skontaktuj się z Nami!

Telefon kontaktowy

Lokalizacja

ul. Franciszkańska 49, 90-001 Łódź, Polska