ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Zwroty i reklamacje

Niezgłoszenie się na wizytę lub nieodwołanie jej na 24h przed sesją skutkuje koniecznością uregulowania kosztu sesji na numer konta bankowego.

Zwrot kosztów poniesionych przy zapisie za pośrednictwem strony internetowej zostanie zwrócony w ciągu 48h roboczych od odwołania sesji terapeutycznej. Należność zostanie przesłana na numer konta bankowego, z którego była realizowana płatność.

Reklamacje można składać bezpośrednio w placówce bądź za pośrednictwem adresu mailowego, który jest podany na stronie internetowej. Sytuacje losowe, które mogą wpłynąć na zbyt późne odwołanie sesji terapeutycznej bądź nie zjawienie się na potwierdzonej sesji mogą podlegać reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz informacja zwrotna w związku z podjętą decyzją zostanie przekazana drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji.

SŁUŻYMY POMOCĄ

Skontaktuj się z Nami!

Telefon kontaktowy

Lokalizacja

ul. Franciszkańska 49, 90-001 Łódź, Polska