ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ KADRĄ SPECJALISTÓW

Nasza kadra

piotr_fraszczynski_terapeuta_uzaleznien
Stars

Piotr Fraszczyński
Właściciel,
Założyciel Pracowni Zmiany Pozytywnej,
Psycholog, Terapeuta uzależnień

 

Psycholog, certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień z 8-letnim doświadczeniem w pracy z osobami potrzebującymi pomocy. Z nieustającą pasją poszerza wiedzę na temat różnych technik terapeutycznych, koncentrując się na efektywnej komunikacji z pacjentami oraz skutecznej pomocy w adaptacji do wolnego od cierpienia życia. Interesuje się człowiekiem nie tylko w kontekście terapii uzależnień, ale też w kontekście jego indywidualnego rozwoju i funkcjonowania w tkance społecznej i rodzinnej. Uzależnienie jest tylko objawem i często współistniejącą chorobą i aby wrócić do szczęśliwego życia, należy zająć się innymi obszarami. Mają one związek z niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w komunikacji, traumami, zaburzeniami osobowości, depresją czy nerwicą. Swoje doświadczenie zyskałem, pracując w:

  • Teatrze Chorea przy projektach angażujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  • Stowarzyszeniu Monar jako Terapeuta Uliczny.
  • Ośrodku To Tu Karnice jako Terapeuta i Zastępca Kierownika.
  • Poradni Monar jako Terapeuta.
  • Pracowni Zmiany Pozytywnej gdzie prowadzę prywatną praktykę.

W swojej pracy czerpię inspiracje z podejścia humanistycznego, ale również poznawczo behawioralnego, psychodynamicznego oraz systemowego. Pracuje pod stałą superwizją oraz posiadam pięcioletnie doświadczenie w terapii własnej.

sandra_czarnecka_psycholog_psychoterapeutka_dziecieca
Stars

Sandra Czarnecka
Psycholog,
Psychoterapeutka dziecięca w trakcie certyfikacji

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w pracy terapeutycznej poprzez udział w szkoleniach: rocznym z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, terapii behawioralnej dzieci, Studium Psychologii Sądowej. Aktualnie odbywa 4-letnią specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży organizowaną przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego im. J. Babińskiego. Swoją pasję do pracy w roli psychologa dziecięco-młodzieżowego odkrywała już w trakcie studiów, zostając wolontariuszem w Indiach w fundacji dla podopiecznych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez 4 lata pełniła funkcję psychologa – wychowawcy w świetlicy środowiskowej, współtworząc placówkę od podstaw i opiekując się dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku 6-15 lat. Od 5 lat pracuje w PZP dla dzieci i młodzieży w Łodzi, wspierając młodych pacjentów m.in. z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami odżywiania, lękowymi, nastroju, trudnościami adaptacyjnymi czy kryzysami rówieśniczymi oraz rodzinnymi. Odbyła staż w oddziale psychiatrycznym dla dzieci. Posiada również doświadczenie w poradnictwie dla rodziców pod kątem wzmacniania kompetencji wychowawczych oraz prowadzi konsultacje rodzinne. Zwraca uwagę na cierpliwość, przyjazną atmosferę i kreatywność w kontakcie z młodszymi klientami. W swojej pracy kieruje się podejściem integracyjnym, dbając o zachowanie uważności i szczególnej wrażliwości na trudności, ale także zasoby osób zgłaszających się po pomoc. W swoim podejściu łączy różne metody terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów, mając na uwadze przede wszystkim relację terapeutyczną. Stara się zapewnić przyjazne warunki terapeutyczne dla osób dorosłych w oparciu o otwartość, poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Odbywała praktyki w oddziale ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych, pracowała również w Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych przestępstwem (doświadczonych przemocą).

karolina_beim_terapeutka_uzaleznien_psycholog
Stars

Karolina Beim
Specjalistka psychoterapii uzależnień, Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

Jestem psychologiem, terapeutą uzależnień oraz psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii „Vis Salutis”. Od kilkunastu lat prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych w programie postrehabilitacyjnym Fundacji „Arka”. Widzę potrzebę nieustającego rozwoju zawodowego, dlatego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia, moje doświadczenie pokazuje bowiem, że nieprzepracowane trudne wydarzenia z przeszłości negatywnie wpływają na jakość życia oraz dobrostan człowieka nawet po bardzo wielu latach. W pracy opieram się na założeniach terapii eklektycznej, podkreślającej istnienie wielu przyczyn ludzkich trudności, a co za tym idzie konieczność stosowania różnorodnych metod i technik pracy z klientem, czyli pomocy „szytej na miarę”. Wykorzystuję rogersowskie podejście do klienta, techniki poznawczo-behawioralne, elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, dialog motywujący i inne. Od najmłodszych lat przynależałam do drużyny harcerskiej, co dało mi wiele kluczowych doświadczeń w obszarze relacji z innymi ludźmi, możliwość podejmowania działań wolontariackich i stanowiło piękną życiową przygodę. Zaowocowało to wchodzeniem przeze mnie w relacje oparte na współpracy, szacunku, empatii, słuchaniu drugiego człowieka, a także wykształciło potrzebę bliskiego kontaktu z naturą. Jak napisał J. Harasymowicz „w górach jest wszystko, co kocham”, co wybrzmiewa także w moim zamiłowaniu do eksplorowania polskich Tatr.

rafal_pankiewicz_terapeuta_uzaleznien
Stars

Rafał Pankiewicz
Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Absolwent kierunku Pedagogika Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy przy wsparciu i aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Dzięki czemu bardzo dobrze zna problematykę rodzin zarówno z perspektywy młodego człowieka jak i rodzica.

Od kilku lat udziela pomocy i wsparcia osobom mającym problemem z uzależnieniem, zajmuje się także osobami współuzależnionymi. W pracy inspiruje się podejściem poznawczo – behawioralnym, dużą wagę przywiązuje także do nawiązania pozytywnej relacji terapeutycznej.

Budując przymierze terapeutyczne pracuje w duchu Dialogu Motywującego. W pracy terapeutycznej opiera się na najnowszej i aktualnej wiedzy. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez własną superwizje oraz udział w szkoleniach Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Fundacji ETOH.

W relacji terapeutycznej cechuje go umiejętność okazywania empatii, otwartość, wrażliwość, szacunek oraz autentyczność, dojrzałość i stabilność emocjonalna. Swój styl pracy dostosowuje indywidualnie do konkretnej osoby. Stwarzając odpowiednie i bezpieczne środowisko do terapii stara się budzić w pacjencie optymizm i nadzieję aby wspólnie osiągnąć wyznaczony cel.

pracownia_zmiany_pozytywnej_anna_maguder_specjalistpracownia_zmiany_pozytywnej_anna_maguder_specjalistka_psychoterapiika_psychoterapii
Stars

Anna Maguder
Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Jestem Specjalistką Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. Umiejętności i wiedzę zdobywam w Łódzkiej Szkole Psychoterapii- Vis Salutis oraz studiując Psychologię, będąc obecnie na IV roku. Posiadam 4 letnie doświadczenie terapii własnej i pracuje pod stałą superwizją. Od ponad 3 lat jestem wolontariuszką w programie postrehabilitacyjnym Fundacji „Arka” dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, gdzie pomagam pacjentom w readaptacji po przebytym już procesie terapeutycznym.

Współpracuję z fundacją Kobiece Serca oraz z poradnią ESCAPE, która specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi od nowych technologii.

W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się podejściem integracyjnym. Uważam, że w relacji terapeutycznej ważna jest otwartość, autentyczność oraz szacunek dla osoby szukającej pomocy. Dbam o komfort i bezpieczną atmosferę podczas współpracy. Każda osoba jest inna, dlatego też podchodzę indywidualnie do każdego klienta, starannie dobierając odpowiednie techniki terapeutyczne. Wychodzę z założenia, że zmiany można dokonać na każdym etapie życia i nigdy nie jest na to za późno.

Trenowanie sztuk walki nauczyło mnie jak ważna jest pokora i zaangażowanie w życiu. Prywatnie jestem posiadaczką dwóch cudownych kotek, uwielbiam gotować, a także przemierzać łódzkie drogi na rowerze.

dariusz_skowronski_pracownia_zmiany_pozytywnej
Stars

Dariusz Skowroński
Fizjoterapeuta, masażysta, trener Aikido, rehabilitant pocovidowy

Nazywam się Dariusz Skowroński. Jestem fizjoterapeutą, masażystą, trenerem Aikido, rehabilitantem pocovidowym.

W mojej pracy łączę doświadczenie nabyte zarówno od japońskich nauczycieli Aikido (shiatsu, kenkodo), poprzez techniki niekonwencjonalne (akupunktura, aromaterapia, olejki eteryczne, gorące kamienie itp), po praktykę szpitalną gdzie pracowałem i nadal współpracuję z pacjentami udarowymi (PNF, fizjoterapia kliniczna, osteopatia).

Posiadam umiejętności z zakresu terapii i opieki nad pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi.

Przeszedłem szkolenie z technik hipnotycznego znoszenia bólu.
Wszystko to po to, aby osoba w moim otoczeniu czuła się spokojnie i w tzw „dobrych rękach”, co zaświadczam ponad 30 letnią praktyką z pacjentami.

Praca z ciałem jest wspaniały uzupełnieniem terapii i pracy nad psychiką człowieka. Nie zapominajmy o dbaniu o ciało i ducha jednocześnie 🙂

ŁUKASZ_OFMAN_pracownia_zmiany_pozytywnej
Stars

Łukasz Ofman
Instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Nazywam się Łukasz Ofman, jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zdobywam wykształcenie w Łódzkiej Szkole Psychoterapii Vis Salutis, w ramach certyfikacji na instruktora terapii uzależnień. Dodatkowo poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych wykładach, kursach i szkoleniach.

Doświadczenie zdobyłem pracując w sektorze prywatnym, gdzie obecnie zajmuję się metodami kierowania kapitałem ludzkim czyli min. utrzymywaniem pozytywnych relacji między osobami pracującymi przy wspólnym projekcie biznesowym. Współpraca z ludźmi nauczyła mnie jednego, że do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie, gdyż pozwala to na wydobycie jego najlepszych cech i umiejętności. Odpowiednia motywacja oraz częste rozmowy potrafią czynić cuda. Praca z drugim człowiekiem daje mi ogromną radość oraz satysfakcje jest także motorem napędzającym mój rozwój osobisty.

Niestety nasze życie polega na popełnianiu błędów ale także na wyciąganiu z nich konstruktywnych wniosków, które zminimalizują ryzyko powtórzenia ich w przyszłości. Nie zawsze jednak człowiek sam potrafi to zrobić i wtedy często zaczyna regulować swoje emocje, uczucia dostępnymi używkami(alkohol, narkotyki, leki) co z czasem przekształca się w problem jakim jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie pociąga za sobą liczne szkody w różnych obszarach życia: zarówno samego uzależnionego a także jego bliskich. Moim zadaniem i celem jest pomoc osobom które borykają się z takim problemem i nie wiedzą jak wyjść z patowej sytuacji.

Pracuję w nurcie integracyjnym, ponieważ uważam że „nie ma dwóch takich samych przypadków bo nie ma dwóch takich samych osób” a zatem do każdego trzeba podejść w sposób indywidualny. Dzięki temu wybieram to co najlepsze z dostępnych technik, które pozwolą na uporanie się z problemem klienta. Podczas spotkań stawiam na otwartość oraz zapewniam atmosferę zrozumienia i dyskrecji z mojej strony.

patryk_sztelak_poradnictwo_pedagogiczne_dzieci_i_rodzin
Stars

Patryk Sztelak
Poradnictwo pedagogiczne dzieci i rodzin, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia z dziećmi i młodzieżą z problemami w nauce (dysleksja itp.)

Nazywam się Patryk Sztelak, jestem absolwentem Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (Pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym), a także Uniwersytetu Łódzkiego (Pedagogika Resocjalizacyjna oraz Pedagogika Społeczna w Zakresie Pracy Opiekuńczej i Socjalno-Wychowawczej).

Ukończyłem również Trening Umiejętności Społecznych I stopień, który pozwolił mi zgłębić wiedzę na temat funkcjonowania dzieci w społecznościach oraz lepiej zrozumieć emocje związane z codziennym funkcjonowaniem. Jestem czynnym zawodowo pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej w której prowadzę szereg zajęć profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. W mojej pracy patrzę na dziecko całościowo nie fragmentarycznie dzięki czemu można lepiej poznać trudności z którymi młodzi ludzie spotykają się każdego dnia. Zawsze podchodzę z pełnym szacunkiem do drugiej osoby starając się dać jak najwięcej poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania i wsparcia. W mojej codziennej pracy spotykam się z dziećmi z trudnościami takimi jak depresja, anoreksja, autoagresja czy również próby odebrania sobie życia. Praca z dzieckiem to również praca z rodzicem/opiekunem.

Moje doświadczenie zawodowe:

  1. Pedagog w ŚDS w PSONI Koło w Zgierzu
  2. Instruktor Terapii Zajęciowej w PSONI Koło w Zgierzu
  3. Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej

Podejście do swojej pracy czerpię przede wszystkim z doświadczeń i przeżyć drugiej osoby. Ukończyłem również wiele szkoleń oraz kursów dot. min emocji. Dużo czerpię teorii z literatury przedmiotu, którą wzbogacam swoim codziennym doświadczeniem.

karolina_ciapala_pracowniazmianypozytywnej
Stars

Karolina Ciapała

Psycholog,
psychoterapeuta
w trakcie certyfikacji.

Nazywam się Karolina Ciapała, jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Obecnie odbywam czteroletni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam już podczas studiów uczestnicząc w różnego rodzaju oddziaływaniach takich jak m.in.: praktyki w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (oddział pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej), staż w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR, wolontariat w Fundacji GAJUSZ, czy jako asystent osoby niepełnosprawnej w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego.

Posiadam roczne doświadczenie terapii własnej, pracuję pod stałą superwizją. Obecnie z 3-letnim doświadczeniem w pracy z osobami potrzebującymi pomocy, które zdobyłam pracując w areszcie śledczym wspierając osadzonych cierpiących między innymi na: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia psychotyczne, trudności adaptacyjne, upośledzenie umysłowe oraz osoby z tendencją do zachowań autoagresywnych, po próbach samobójczych oraz uzależnione od szerokiego spektrum substancji psychoaktywnych.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, która pozwala na zindywidualizowane podejście do każdego klienta. Uważam, że fundamentem udanej terapii jest pozytywna relacja terapetyczna, w związku z czym podczas spotkania dbam o atmosferę pełną empatii, szczerości, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Kieruję się maksymą mówiącą o tym, że „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (cyt. Heraklit) – zapraszam więc do podjęcia wspólnej pracy terapeutycznej, która pozwoli na konstruktywne radzenie sobie z obecną sytuacją życiową, przezwyciężenie trudności oraz wprowadzenie realnych zmian w swoim życiu.

Prywatnie od wielu lat związana z tańcem i ruchem, interesuje mnie praca z ciałem. Ukończyłam Podstawowy Kurs Psychoterapii Tańcem i Ruchem Organizowany przez Instytut DMT w Warszawie. Stale doskonalę swoje umiejętności taneczne, które w przyszłości chciałabym połączyć z pracą terapeutyczną.

marzena_joanna_wawerska-kus_superwizor

Marzena Joanna Wawerska-Kus
Superwizor

Pedagog – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, praca magisterska z zakresu andragogiki); certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (certyfikat uzyskany w 2003 roku), absolwentka Szkoły Psychoterapii Ośrodka „Intra”, superwizor PARPA i RSPU (od 2012); członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnienia; posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA (Poradnia „Petra” w Warszawie, Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Solec 30 a w Warszawie, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, oddział Warszawa oraz Stowarzyszenie „Rodzina i Trzeźwość”). Od sierpnia 2004 do października 2013 roku kierowała Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w warszawskiej dzielnicy Włochy, gdzie m.in. prowadziła terapię grupową DDA według autorskiego programu. Publikuje artykuły w dwumiesięczniku „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” i miesięczniku „Świat Problemów”, dotyczące praktyki pracy terapeutycznej oraz zagadnień etycznych, współpracowała z Gazetą Ruchu Abstynenckiego „GRA. Wydała cztery pozycje książkowe: wraz z mężem Jakubem Kus „Uzależnienie od władzy”, samodzielnie – „Pierwszy krok to za mało”, „Dzieciństwo bez dzieciństwa” i „DDA – autoportret”. W ramach programów szkoleniowych współpracowała z partnerami społecznymi. Superwizuje palcówki zajmujące się terapią osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzi superwizję szkoleniową dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PARPA.

SŁUŻYMY POMOCĄ

Skontaktuj się z Nami!

Telefon kontaktowy

Godziny pracy

Pon. – Pt.: 9:00 – 21:00
Sob. – Nd.: 9:00 – 15:00

Numer konta bankowego

65 1140 2004 0000 3802 7842 6049
(mBank)

Lokalizacja

Pracownia Zmiany Pozytywnej
Piotr Fraszczyński

ul. Franciszkańska 49 lok.3U,
91-815 Łódź, Polska.
NIP: 7282636757
REGON: 361548741