RODO

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Szanowni Państwo,
Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Pracownia Zmiany Pozytywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 49.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, realizacji umówionej sesji terapeutycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz w celu kontaktu telefonicznego i mailowego.
3) Poradnia nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza podmiotami upoważnionymi z mocy prawa.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji umówionej sesji terapeutycznej.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).